GIỚI THIỆU
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH LONG AN Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ. Xem Thủ tục hành chính Nộp hồ sơ trực tuyến
TRA CỨU HỒ SƠ QUA TỔNG ĐÀI
SMS: TC SoBienNhan gửi (0272) 3618888
Điện thoại: (0272) 3888888
THỐNG KÊ SỐ LƯỢT
Truy cập: {{item.SoLuotTruyCap|number}}
Tra cứu Website: {{item.SoLuotTraCuuWebsite|number}}
Tra cứu điện thoại: {{item.SoLuongVOICE|number}}
Tra cứu tin nhắn: {{item.SoLuongSMS|number}}
THỐNG KÊ TOÀN TỈNH
Tỉnh Long An
Năm {{item2.Nam}}
{{item2.DungHan|number}}%
hồ sơ đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
{{item2.DaNhan|number}} hồ sơ       {{item2.DaGiaiQuyet|number}} hồ sơ
Banner EVN