GIỚI THIỆU
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Đây là cổng dịch vụ công thử nghiệm, hiện tại cổng dịch vụ công chính thức tỉnh Long An chạy theo địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn. Đến trang Dịch vụ công chính thức
TRA CỨU HỒ SƠ QUA TỔNG ĐÀI
SMS: TC SoBienNhan gửi (0272) 3618888
Điện thoại: (0272) 3888888
THỐNG KÊ SỐ LƯỢT
Truy cập: {{item.SoLuotTruyCap|number}}
Tra cứu Website: {{item.SoLuotTraCuuWebsite|number}}
Tra cứu điện thoại: {{item.SoLuongVOICE|number}}
Tra cứu tin nhắn: {{item.SoLuongSMS|number}}
THỐNG KÊ TOÀN TỈNH
Tỉnh Long An
Năm {{item2.Nam}}
{{item2.DungHan|number}}%
hồ sơ đúng hạn
Tiếp nhận        Giải quyết
{{item2.DaNhan|number}} hồ sơ       {{item2.DaGiaiQuyet|number}} hồ sơ
Banner EVN